sarmiHoxe día 21 inagúrase o edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra, nel poderán visitarse os importantes fondos de arqueoloxía alí depositados (tanto os antes expostos no edificio Castro Monteagudo como outros inéditos). Nestas salas de arqueoloxía poderá verse unha vitrina adicada ao Monte do Castro, coas pezas máis representativas documentadas ata o momento (as cales iremos dando a coñecer pouco a pouco nas semáns e meses vindeiros). Disfrutade da visita!!!!