Continuamos a dar pistas do que pode aparecer nunha escavación arqueolóxica, os elementos que empregamos, a metodoloxía que aplicamos, etc. Hoxe traemos algo moi visual, algo que podería ser unha creación artística noutros sectores, a degradación do metal. A pesares de ser moi chamativo, o que temos na fotografía é a degradación dun bronce (da igual a peza, o tamaño, o tipo), a plasmación da reacción química que se produce no material co paso do tempo, a humidade, o contacto coa terra, o calor e todos cantas circunstancias máis podan influir nun metal. Visualmente resulta chamativo, incluso esa “pátina” verde fai que as pezas sexan máis atractivas, pero á súa cor real sería o dourado. Este verde ten que ser controlado polos nosos compañeiros restauradores para evitar que a peza siga a deteriorarse e desapareza (con elo perderiamos moitísima información para o noso traballo)

Anuncios